ע.נ.א שירותי תקשורת

מדריכים

Smart Desk
Phone 8001

Smart Desk
Phone 8008

Smart Desk
Phone 8028

Smart Desk
Phone 8029

Smart Desk
Phone 8039

Smart Desk
Phone 8058

Smart Desk
Phone 8068

Smart Desk
Phone 8078

Smart Desk
Phone 8088

Smart Desk
Phone 8135

Head Set
ADD50

Head Set
ADD55

Head Set
ADD300

Head Set
ADD700

Head Set
ADD770

Head Set
ADD800

Head Set
ADD880

Head Set
Chatter 308

Head Set
Chatter 308D

נדבר בקרוב..

השאירו את הפרטים שלכם כאן

08-9477011