ע.נ.א שירותי תקשורת

    צור קשר

שם
טלפון
דוא"ל
נושא הפניה:

   בין לקוחותינו

 

 טלפונים אנלוגיים

טלפון TEL-27

 

שיחה מזוהה (גם במצב של שיחה ממתינה) 

שמירה של 76 מספרי שיחה מזוהה אחרונים 

תצוגה של מספר טלפון ושם מתקשר 

דיבורית (Full Duplex Speaker Phone) 

ספר טלפונים (איחסון עד 80 רשומות) 

נורית חיווי הודעה קולית 

10 מקשי חיוג מהיר 

חיוג המספר האחרון שחויג Redial 

חיוג חוזר אוטומטי (נודניק) 

לחיץ השתקה (Mute) עם חיווי 

לחיץ המתנה (Hold) עם חיווי 

לחיץ Flash להעברת שיחה 

16 סוגי צלצול שונים 

8 רמות עוצמת צלצול 

אפשרות תליה על הקיר 

עמידות בפני תדרי רדיו של טלפון נייד 

אפשרות כיוון עוצמת שמע בשפופרת בדיבורית ובמערכת הראש 

שקע חיבור למערכת ראש 

Data Port

מתחבר למרכזית טלפון אלקטל לוסנט

   מוצרים

Powered by Artvision | Truppo Websites